Kvalitet & Miljö

KVALITE 

 

Denna policy ska vara ett hjälpmedel för att utöva erforderlig styrning av alla aktiviteter inom företaget som påverkar kvaliteten på vårt arbete.

 

  • För att säkerställa kvaliteten och bli effektivare förbättrar vi kontinuerligt våra rutiner och arbetsmetoder.
  • Vårt arbete skall präglas av kvalitet, kundtillfredsställelse och kostnadseffektivitet.
  • Vi skall arbeta för att ständigt förbättra vår verksamhet.

MILJÖ

 

    -Vi följer Electroluxkoncernens övergripande miljöpolicy